CTY TNHH BE THE RICH || Giấy phép Kinh Doanh số: 0312622140 – Do SKHĐT Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày: 13/01/2014